เงื่อนไข ข้อตกลง ซื้อตั๋วมาราธอนเมเจอร์กับทางเรา

1. ทางเราไม่ได้ขอวีซ่าให้แก่นักวิ่ง ท่านต้องทำเอง

2. ไม่สามารถเปลื่ยนแปลงข้อมูลได้ หลังจากสมัครแล้ว

3. ไม่สามารถขอ refund ได้ 

4. ไม่สามารถย้ายไปปีหน้า เว้นแต่ทางผู้จัดมีปัญหา หรือ ประกาศยกเลิก สามารถย้ายได้

5. งานวิ่งจัด แต่ท่านไม่ไปวิ่งถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถย้ายได้ หรือคืนเงินได้

6. โรงแรมไม่สามารถย้ายไปปีหน้าได้

7. ประกันอุบัติเหตุ แค่เฉพาะการเดินทาง ไม่รวมอุบัติเหตุตอนการแข่งขัน

8. ประกันตัวนี้จะคุ้มครองเฉพาะท่านที่ไปด้วยกันเป็นกลุ่มกับเรา

9. ท่านใดที่ไปด้วยตัวท่านเอง ประกันตัวนี้จะไม่คุ้มครอง

Contact now!